mask

Jakie standardy powinny spełniać skrzynki pocztowe w budynkach wielorodzinnych?

W każdym domu niezależnie czy jest to mała posiadłość na wsi, czy ogromny apartamentowiec w centrum miasta, zakup i montaż skrzynki pocztowej jest niezbędny. Różnice polegają na tym, że zależnie od rodzaju budynku, zmienia się osoba odpowiedzialna za zakup skrzynki. Prawo pocztowe zobowiązuje do zakupu właścicieli, a zakupione skrzynki stanowią ich własność. Dodatkowo przepisy nakładają na właścicieli obowiązek wymiany dotychczasowych starych skrzynek sprzed wprowadzenia ustawy na nowe.
W domach wielorodzinnych, w których znajdują się co najmniej trzy lokale, musi znaleźć się zestaw skrzynek w ogólnie dostępnej części budynku. Liczba skrzynek musi odpowiadać liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz tych, które mają inne przeznaczenie i posiadają osobny adres. Obowiązek zabezpieczania nowych skrzynek, które odpowiadają wymogom unijnym, ciąży na spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach i prywatnych właścicielach budynków.

 

Szczegółowe wymogi dla nowych skrzynek pocztowych

Przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury określają jasno, że producent skrzynek pocztowych musi zadbać, aby otwory wyrzutowe nie posiadały ostrych krawędzi, a wielkość skrzynki umożliwiała umieszczenie w niej przesyłki o formacie C4. Pojemność skrzynki powinna być na tyle duża, aby pomieścić przesyłki listowe o łącznej grubości co najmniej 60 mm. W przypadku skrzynek zainstalowanych na zewnątrz trzeba je zabezpieczyć, aby zapewnić ochronę znajdujących się w środku przesyłek przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Skrzynki przy budynkach wielorodzinnych powinny być oznaczone cyframi arabskimi, które odpowiadają numerom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz pozostałych lokali, które posiadają osobny adres. Skrzynki dla osób niewidomych powinny być z kolei oznaczone w taki sposób, aby adresat mógł zidentyfikować numer lokalu. Skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek. Skrzynki lub ich zestawy powinny być także zainstalowane w trwały sposób, nie niżej niż 700 mm od podłoża krawędzi dolnej skrzynki i nie wyżej niż 1600 mm – mierząc od górnej krawędzi ostatniej skrzynki.