mask

Sposoby zabudowywania zaworów hydrantowych

Dostarczanie wody gaśniczej na znaczne wysokości w budynkach odbywa się przez piony wodociągowe wyposażone w zawory hydrantowe. Dzięki nim strażacy nie muszą rozciągać linii wężowej po klatce schodowej lub po elewacji. To skutkuje mniejszą szansą na jej rozerwanie wywołane ciężarem wody w wężu lub zbyt dużym ciśnieniem.

 

Co przepisy mówią o zaworach hydrantowych 

Wymogi dotyczące zaworów hydrantowych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zawory hydrantowe (zawory 52) muszą być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, czyli np. przy wejściach i klatkach schodowych na każdej kondygnacji, w przejściach i na korytarzach, przy wejściach na poddasza i przestrzenie otwarte lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Umieszcza się je na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Powinny one być na każdym pionie, na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m. Po jednym zaworze 52 montuje się w pionach na pozostałych kondygnacjach.

 

Wymagania dotyczące szafek na zawory hydrantowe 

Zawory hydrantowe są zakończeniem rury wznośnej suchego lub nawodnionego pionu na każdym piętrze w budynkach wysokich. Jeśli znajdują się w miejscach, gdzie może dojść do uszkodzenia lub dewastacji, powinny być umieszczone w metalowych szafkach ochronnych. Muszą one być produkowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Dotyczy to przede wszystkim zamka otwieranego głowicą toporka strażackiego. Szafki wykonuje się z blachy stalowej malowanej na czerwony kolor. Przeważnie występują one w wersjach uniwersalnych. Oznacza to możliwość wyboru strony przyłącza z lewej, prawej lub od góry. Otwory przyłączeniowe są zaślepione.

 

Montaż szafek ochronnych 

 Podczas montażu szafkę zawiesza się na ścianie wewnętrznej zgodnie z kryteriami przeciwpożarowymi dotyczącymi zaworów. Po podłączeniu wody całą instalację zabudowuje się wybranym materiałem. Jeśli nie ma ryzyka częstych uszkodzeń mechanicznych, można zastosować płyty karton-gips. Wtedy bez problemu dotrze się do instalacji, a naprawa uszkodzonej osłony nie będzie kosztowna. Przeważnie jednak wymagane jest stosowanie mocniejszych materiałów ze względu na dużą liczbę osób poruszających się po danym budynku. Dostęp do skrzynki z zaworem hydrantowym nie powinien strażakom sprawiać żadnych trudności.