mask

Warunki techniczne wykonywania szafek gazowych

Szafki gazowe muszą spełniać odpowiednie wytyczne, które wpływają na poziom bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. Z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku dowiadujemy się, że jeśli w budynku znajduje się instalacja gazowa, to na przyłączu sieci powinien znajdować się specjalny kurek, który umożliwi odcięcie dalszego dopływu gazu. Ponadto taki właśnie kurek ma znajdować się poza budynkiem, na zewnątrz w specjalnej szafce, która powinna być wentylowana i przygotowana z materiału, który jest trudno zapalnego. Ponadto taką skrzynkę umieszcza się również przy ścianie, we wnęce lub też maksymalnie 10 metrów od budynku, jednak w lokalizacji łatwo dostępnej. Wymaga się również, aby była ona wykonana w taki sposób, aby była odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

 

Jaki informacje jeszcze są istotne w kontekście montowania szafki gazowej?

Co istotne, jeśli taka szafka ma powstać na potrzeby budynku jednorodzinnego, to przepisy dopuszczają możliwość jej umieszczenia w odległości przekraczającej 10 metrów od budynku. Wówczas ma ona się znajdować w linii ogrodzenia, od strony ciągu pieszego lub ulicy, tak aby dostęp do niej był możliwy bez konieczności wchodzenia na działkę. Jednak istnieje tu dodatkowy wymóg, który nakłada obowiązek zainstalowania dodatkowego zawodu zabezpieczającego przy ścianie konkretnego budynku. Niezależnie jednak od konkretnego projektu i tego, gdzie ma się ona znaleźć – szafka gazowa powinna być wykonana przez doświadczoną firmę, która spełnia określone dla niej wytyczne, dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przed uszkodzeniami i opadami, jak również zapewni odpowiednią wentylację.

 

Umiejscowienie i zawartość szafki gazowej

Szafki gazowe umieszczane są zwykle stosunkowo nisko, gdyż zgodnie z przepisami kurek powinien znajdować się przynajmniej 0,5 metra nad poziomem terenu, jak również w co najmniej takiej samej odległości od krawędzi najbliższego okna, drzwi lub innego otworu. Ten warunek często wymusza na budowniczych konkretne umiejscowienie szafki. Szafka gazowa jest żółta, co wyróżnia ją pośród innych instalacji. Zwykle znajduje się w niej zawór główny, reduktor ciśnienia oraz gazomierz.